ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПРОДАЖ ТА ДОСТАВКУ ПОСЛУГПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПРОДАЖ ТА ДОСТАВКУ ПОСЛУГ

Цей договір між ФОП Жиліна Ірина Анатоліївна, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та отримання Послуг та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки послуг через інтернет- сайт https://doctor-zhylina.com/ Покупець, діючи з метою придбання Послуги, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити послугу, оформлену на сайті https://doctor-zhylina.com/

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) доктора Жилиної Ірини Анатоліївни https://doctor-zhylina.com/ будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, та погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

3.1. Ціна на кожну позицію Послуг вказана на сайті професора акушера-гінеколога Жилиної Ірини Анатоліївни.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуг.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу, Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Послуги.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.
3.6. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті доктора акушера-гінеколога Жиліна Ірини Анатоліївни.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАКАЗУ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через платіжну кнопку Fondy, розміщену на сторінці продажу Послуг на сайті: https://doctor-zhylina.com/
4.2. При оформленні заявки на консультацію на сайті доктора акушера-гінеколога Жиліна Ірина Анатоліївна Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця;
4.2.2. Адреса електронної пошти;
4.2.3. контактний телефон;
4.2.4 вибір зручного для Покупця месенджера для проведення консультації: WatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram;
4.3. Після заповнення вищеописаних контактних даних Покупця буде направлено на платіжний шлюз Fondy для оплати онлайн-консультації доктора акушера-гінеколога Жиліна Ірина Анатоліївна;
4.4. Після успішної оплати Покупця буде перенаправлено на сторінку для заповнення анткери-здоров’я, з якою доктор акуше-гінеколог Жиліна Ірина Анатоліївна детально ознайомиться перед проведенням консультації;
4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення онлайн-консультації доктора акушера-гінеколога Жилиної Ірини Анатоліївни.
4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту успішної оплати онлайн-консультації за допомогою плетеного шлюзу Fondy

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ 

5.1. Доставка послуги Покупцеві здійснюється способом, описаним на даній сторінці.
6. ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ
6.1. Оскільки Послуга є інформаційною та в силу цієї специфіки не підлягає поверненню, гарантійному та після гарантійного обслуговування, вона поверненню чи обміну не підлягає.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Послуг, попередньо замовлених на Сервісі https://doctor-zhylina.com/ та придбаних у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за некоректні рекомендації у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.
7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ

Lietuvos gyventojo individuali veikla 1263249
LT747290099066713865 Iryna Zhylina